Om oss

Ypsilon Contractors AS er et norskregistrert aksjeselskap med adresse i Skien. Selskapet feiret 10-års jubileum i 2013. Selskapets overordnede mål er å være en profesjonell og konkurransedyktig tilbyder overfor offentlige og private eiere av betongkonstruksjoner som er utsatt for nedbrytning. Vår entreprenørvirksomhet innenfor betong-rehabilitering og anvendt betongteknologi besørger utbedring og beskyttelse som, utført på riktig tidspunkt, kan bety store økonomiske besparelser for eierne.

Ledende aktør med høy tillit
Som en profesjonell aktør innen våre fagområder har vi opparbeidet solid kompetanse og en utstyrspark som er godt tilpasset de oppdragene vi til enhver tid utfører. Våre kunder har gjennom årene vist oss stor tillit og vi har derfor hatt gleden av å utføre en rekke interessante og utfordrende prosjekter over hele landet.

Lang erfaring fra fagområdet
Lederne av firmaet har arbeidet med betongrehabilitering sammenhengende i mer enn 25 år. Vi har således kunnet følge utviklingen i markedet, og konstaterer at det har vært stabilt voksende og med mindre svingninger enn man har sett i bygge- og anleggsmarkedet for øvrig. Selskapet står godt rustet for fremtiden. Vi har en solid økonomi og mange dyktige og spesialiserte medarbeidere med lang erfaring innenfor fagområdene vi dekker.

Ansvarlig utførelse av leveransene
Ypsilon Contractors AS er tilbyder og leverandør av tjenestene og det utførte arbeidet overfor våre oppdragsgiver. Når det er nødvendig bruker vi godt kvalifiserte underleverandører, dog slik at vi alltid selv står fullt ut ansvarlig overfor våre oppdragsgivere. Les mer om våre tjenester og utførelsen av disse under menyene ovenfor.

Markedet og dets utvikling
Firmaets marked ligger primært innenfor betongkonstruksjoner som er eldre enn 10-30 år. Grunnet den store byggeaktiviteten de siste 10-årene av forrige århundre (og fram til i dag), er antall betongkonstruksjoner som kommer opp i denne alderen stadig økende. Norge står i årene som kommer foran en betydelig satsing innen transportsektoren med målsetting om å innhente mye av det oppdemmede vedlikeholdsbehovet for slike anlegg.