Parkeringsanlegg

Parkeringshus er den konstruksjonen som er kraftigst angrepet av klorider. Salt fraktes inn i anleggene og avsettes i betongen. Etter en tid kommer kloridene inn til armeringen og forårsaker hurtig og kritisk armeringskorrosjon. Om dette ikke stoppes i tide, kan konstruksjonen miste bæreevne. Vi benytter velprøvde metoder og produkter for katodisk beskyttelse som effektivt stanser denne type korrosjon.

Rehabiliteringen utføres ved:

  • Katodisk beskyttelse av dekker, dragere og søyler
  • Mekanisk reparasjon av skader
  • Membranlegging tilpasset konstruksjonens bruk og belastning
  • Behandling av øvrige flater med karbonatiseringsbremsende maling
  • Reparasjon og forsegling av fuger
  • Behandling og utskifting av fasadeelementer, porter og dører
  • Montering av kjøreavvisere og rekkverk
  • Forsterkning av konstruktiv bæring
  • Taktekking
  • Behandling eller utskiftning av fasader

P-hus grov grå