Rekkverksanlegg

I forbindelse med bruer, veispenn og ulike bygningskonstruksjoner finnes det ofte større rekkverksanlegg som kan være utsatt for slitasje med sprekkdannelser og korrosjon. Disse utgjør ofte en vital del av den totale konstruksjonen og må derfor jevnlig vedlikeholdes og repareres;

Vi utfører blant annet følgende arbeid:

  • Re-fundamenteringgammelt rekkverk grå
  • Sandblåsing og maling
  • Eventuell katodebeskyttelse
  • Oppføring av nytt rekkverk

Vi har i forbindelse med våre mange brurehabiliteringsoppdrag utført et stort antall rekkverksmonteringer på bruer. Foruten slike rekkverk kan vi også oppføre veirekkverk og andre større rekkverksanlegg.

 

Rekkverk stor grå