Tjenester

Vår brede erfaring gjør at vi kan utføre tjenester innenfor et bredt arbeidsfelt knyttet til rehabilitering. De viktigste av disse kan du lese om i menyen til høyre. Men vi dekker også andre behov innen anvendt betongteknologi. Dette kan være ulike fundamenter og kar for eksempel til rørgater, vei-skillere, maskinutstyr, svømmebasseng, ramper og gulv for lagerbygg mv. Kort sagt dekker vi de aller fleste behov der betong og stål utgjør et vesentlig komponent.

Våre viktigste arbeidsfelt

  • Bruer og veispenn
  • Kai- og havneanlegg
  • Kraft- og damanlegg
  • Parkeringsanlegg
  • Rekkverksanlegg
  • Fasader og balkonger

Disse kan du lese mer om i menyen via menyen til høyre.

Vår filosofi
Vi er levende opptatt av å ha de beste hodene i arbeid. Dette er grunnlaget for vårt arbeid og sammen skaper vi resultater som til enhver tid holder høy kvalitet.

Dokumentasjon
Ypsilon Contractors AS er tilbyder og leverandør av tjenestene og det utførte arbeidet overfor våre oppdragsgiver. Når det er nødvendig bruker vi godt kvalifiserte underleverandører, dog slik at vi alltid selv står fullt ut ansvarlig overfor våre oppdragsgivere. Vi er en pre-kvalifisert leverandør i henhold til;

  • Sellicha (by Achilles) Nordic Utility Pre-Qualification System – Id. 106625.

Referanser
Vi har utført en rekke oppdrag og vi leverer selvsagt referanser på utført arbeid på forespørsel