Injisering i betong og fjell

Vi har gjennom mange år opparbeidet bred erfaring innen kjemisk injeksjon for tetting av vannlekkasjer i betong og fjell. Vi kjenner de fleste problemstillinger der kjemisk injisering trengs til tetting av gamle og nye konstruksjoner.

Sprekker og hulrom i betongkonstruksjonen må tettes på en korrekt måte. Dette utføres gjennom sprekkinjisering. Det er viktig å tette sprekkene slik at vann og karbondioksid ikke kommer inn til armeringen.

Kartlegging av skaden
Før du velger injisering må ta hensyn til type brudd det er og dens størrelse. Det er også viktig å finne ut årsaken til sprekken og avklare tidligere arbeider. Man bør også ta hensyn til belastningen som skaden må tåle.

To typer av reparasjonsmetoder
Injisering betyr at hele sprekken fylles. Ved forsegling fylles bare den del av sprekken som er nærmest overflaten. Ved høye krav til tetthet, eller når konstruksjonen er utformet for å tåle høye belastninger, bør fuging brukes.

Vi velger det injeksjonsprodukt som best egner seg til tetting av lekkasjen. Injisering av epoxy, polyuretan eller cement. Materialvalg og metode avhenger av behovet.

Synlig sprekkbreddeMaterial/metode
0,2-3 mmEpoxi/ polyuretaninjisering
3-10 mmSementinjisering
> 10 mmSementmørtel/ polymerforsterket mørtel

Vi har det nyeste utstyr på markedet, og som leverandør bruker vi de produsentene som vi har best erfaring med.