Katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner

Ved å bruke katodisk beskyttelse kan man uten store ulemper for brukerne (og eiers økonomi) forlenge levetiden til en konstruksjon eller konstruksjonsdel dersom den er infisert av klorider.

Katodisk beskyttelse er ofte det eneste økonomisk forsvarlige alternativ til utskifting av kloridinfiserte betongkonstruksjoner.

Metoden baseres på å endre potensialet til armeringen til et slikt nivå at korrosjon ikke lenger utgjør en trussel for konstruksjonens fremtidige bæreevne.

Det er begrensninger med metoden spesielt om man ønsker å beskytte en spennarmert konstruksjon pga hydrogensprøhet.  For å kontrollere effekten angir NS-EN 12696 to empiriske kriterier:

  • Depolariseringskriteriet (som er mest brukt)
  • Potensialendringskriteriet

Vi har utført en rekke katodiske anlegg på betongkonstruksjoner blant annet på parkeringshus, kaier og bruer. Vi samarbeider med ledende aktører innen prosjektering av slike anlegg. All montering utføres av våre egne ansatte.