Vannmeisling

Vannmeisling er en metode som selektivt avvirker skadet og dårlig betong og er den klart foretrukne metoden for fjerning av dårlig betong da den etterlater en ren, sterk og heftforbedret overflate.

Vannmeisling har en rekke fordeler over tradisjonell meisling;

 • Roterende / rett dyse
 • Fjerner bare den skadde betongen
 • Rå og ren overflate uten mikroriss
 • Påstøp kan utføres uten dyre limstoffer -Armeringsjernene blir rene og fri for rust
 • Mange ganger raskere enn andre metoder -Gode arbeidsforhold for operatøren
 • Oppnår meget god hefteflate

Problemet med tradisjonell meisling;

 • Å skille mellom skadet og frisk betong
 • Mikroriss og vibrasjoner i armeringen
 • Knust tilslag
 • Skader på armeringsjern med slagmerker
 • Dårlig kapasitet
 • Støvproblemer, dårlige arbeidsforhold
 • Dårlig vedheft
 • Armeringsjern må i etterkant sandblåses

Samtlige av våre operatører har gjennomgått både kvalitets- og sikkerhetsopplæring i bruk av disse anleggene. Anleggene kan utstyres med roboter og skinnegående utrustning som kan avvirke betong på f.eks. dragere under kai, vertikale flater og underside av dekker.

Vi er godkjent i henhold til Vegdirektoratets godkjenningsordning for vannmeisling.