Kraft- og damanlegg

Vi utfører rehabilitering av ulike konstruksjoner utført i betong og stål tilknyttet kraft- og damanlegg med inntaks- og utløpsrør samt kraftmaster med fundamenter.

Eksempler på tiltak er:

  • Reparasjon av skader
  • Injeksjon av riss og sprekker
  • Tetting av dammer
  • Sandblåsing
  • Overflatebehandling av stål og betong
  • Rengjøring
  • Korrosjonsbehandling

 

Dam firkant grå