Arbeidsmetoder

Sentralt innen vårt fagfelt er metoder for å stoppe armeringskorrosjon samt gi varig beskyttelse mot dette. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte og forbedrer stadig våre arbeidsmetoder. Dette skjer via jevnlige kurs hos våre utstyrsleverandører og gjennom egne opplæringstiltak. I tillegg utvikler vi oss kontinuerlig gjennom den erfaringen vi får fra samarbeidet med våre kunder om de ulike oppdragene. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi kompetanse og utstyr til å benytte de mest hensiktsmessige metodene for hvert enkelt oppdrag.

  • Katodisk beskyttelse
  • Vannmeisling
  • Injeksjon
  • Betongsprøyting
  • Overflatebehandling
  • Betongsprøyting
  • Herdeplast belegning
  • Fuging og membranering
  • Etablering av arbeidsplattformer
  • Enklere tilstandkontroll og materialprøving

Virksomheten retter seg særlig mot konstruksjoner i kloridutsatte miljø – i første rekke kaier og bruer langs kysten. Andre aktuelle konstruksjoner er bl.a. betongdammer, master og fundament, siloer, parkeringshus, industribygg, fasader og balkonger.